O nás.

6

O společnosti

Společnost Equity Medical CZ a.s. byla založena  se záměrem  vytvořit investiční skupinu českých a slovenských investorů, díky jejichž investičnímu potenciálu by bylo možné společnost profilovat  jako střednědobého investora.

Základní identifikátory společnosti Equity Medical CZ a.s.

  • společnost tvoří investiční skupinu, která na českém a slovenském trhu vyhledává investiční příležitosti v segmentu zdravotnictví a sociálních službách, konkrétně v oblasti vývoje a inovativních aplikací ve zdravotnictví, dále pak v oblasti následné a ošetřovatelské péče, domácí péče,  praktického lékařství, odborné ambulantní péče a další,
  • zájmové investiční projekty jsou projekty, které vykazují vysokou míru potenciálního růstu, případně aktuální potřebu vstupu  finančního partnera k překonání nepříznivé finanční situace nebo finančního partnera pro financování rozvoje a růstu,
  • projekty společnost realizuje formou investice do majetkových účastí v malých a středně velkých podnicích a zdravotnických zařízeních s následným zajištění finančních zdrojů potřebných pro rozvoj a růst takovýchto společností,
  • společnost se následně podílí na realizaci nutných kroků indikovaných v rozvojových či restrukturalizačních plánech,
  • finanční zdroje pro investiční projekty společnost získává prostřednictvím emitování dluhopisů, které jsou přednostně nabízeny akcionářům společnosti.

Adresa společnosti

 

Equity Medical CZ a.s.

Bělehradská 381/126
Vinohrady
Praha
120 00

Leave a reply

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...