O společnosti

Naše investiční portfolio

Společnost Equity Medical CZ a.s. byla založena se záměrem vytvořit investiční skupinu českých a slovenských investorů, díky jejichž investičnímu potenciálu je možné společnost profilovat jako střednědobého investora.

  • Čeští a slovenští investoři.
  • Střednědobé investice.
Společnost se zabývá vývojem a aplikací IT řešení v oblasti telemedicíny. Společnost je vlastníkem výhradní licence komplexního SW řešení pro dohledové telemedicínské centrum, a nadále se zabývá vývojem dalších aplikací pro různé uplatnění telemedicínských řešení.
Jedná se o neziskovou organizaci, kde hlavními činnostmi je podpora vývoje, inovací a následné aplikace nových a inovativních řešení do klinické praxe a činnost nestátního zdravotnického zařízení.

Povinně zveřejňované informace

Napište nám

     

    Back to Top
    Enter your Infotext or Widgets here...